Call+66 2 826 9971

2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

08:00-17:00 MON - FRI, 08:00-12:00 SAT

Nuôi cấy trứng bằng kỹ thuật Blastocyst

Đây là quá trình nuôi cấy phôi bên ngoài cơ thể, bằng cách nuôi phôi trong phòng thí nghiệm có môi trường được kiểm soát phù hợp với từng phôi, cho đến khi phôi phát triển đến giai đoạn sẵn sàng được gọi là Blastocyst. Giai đoạn này xảy ra sau khi nuôi phôi 5-6 ngày trước khi đưa trở lại vào tử cung. Chỉ một số ít phôi có thể phát triển đến giai đoạn này giúp cho việc lựa chọn phôi tốt hơn và tăng khả năng thành công trong thai kỳ.

Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy Blastocyst

  • Tăng tỷ lệ đậu thai, vì bạn có thể lựa chọn một phôi chất lượng trước khi đưa nó trở lại tử cung. Blastocyst là một phương pháp phù hợp với quá trình tự nhiên nhất vì phôi đã sẵn sàng và có thể bám vào nội mạc tử cung để làm tổ ngay sau khi được đưa trở lại tử cung.
  • Giảm xác suất mang đa thai nhiều hơn 2 em bé, do phôi đã được thông qua nhiều lần chọn lựa cho đến giai đoạn Blastocyst. Tỷ lệ mang thai trên mỗi phôi cao hơn so với phôi 3 ngày, giúp giảm số lượng phôi chuyển vào tử cung, chỉ cần chuyển 1-2 phôi là đủ.

เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line