Call+66 2 826 9971

2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

08:00-17:00 MON - FRI, 08:00-12:00 SAT

Phương pháp PESA và TESE

Phương pháp PESA và TESE được thực hiện trong trường hợp nam giới hoàn toàn không có tinh trùng trong tinh dịch. Với công nghệ hiện đại, tinh trùng đôi khi có thể được tìm thấy trong ống dẫn tinh hoặc từ tinh hoàn. Tinh trùng thu được sẽ thụ tinh với trứng thu được từ kích thích trứng để tạo phôi. Sau đó phôi được đưa vào khoang tử cung để tiếp tục làm tổ và phát triển.
Được thực hiện bằng quy trình sau:

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) là phương pháp dùng kim chọc xuyên vùng da tinh hoàn vào túi tinh để hút tinh trùng ra. Sau khi thu được tinh trùng sẽ sử dụng phương pháp ICSI tiếp theo.

TESA (Testicular Sperm Aspiration) là phẫu thuật lấy một mô nhỏ tinh hoàn, tách lọc tinh trùng trong mô ấy, sau đó tiếp tục làm ICSI.

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) là phương pháp tìm tinh trùng trong mào tinh hoàn bằng cách sử dụng máy phóng to, và sau đó chọc kim vào hút tinh trùng. Sử dụng tinh trùng thu được để tiếp tục làm ICSI.


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line