Call+66 2 826 9971

2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

08:00-17:00 MON - FRI, 08:00-12:00 SAT

Sàng lọc di truyền trước chuyển phôi (PGS)

Phân tích sự bất thường của nhiễm sắc thể phôi (Preimplantation Genetic Screening)
là một công nghệ phân tích di truyền để kiểm tra tính toàn vẹn và sàng lọc các bất thường của nhiễm sắc thể phôi trước khi đưa phôi trở lại tử cung. Phương pháp này giúp tăng cơ hội mang thai thành công và giảm khả năng mắc bệnh di truyền của em bé.

Giải trình tự GEN thế hệ mới (NGS) là một công nghệ để phát hiện số lượng nhiễm sắc thể thừa hoặc thiếu, giúp giảm vấn đề phôi không bám vào tử cung, sảy thai trong ba tháng đầu hoặc mang thai có nhiễm sắc thể bất thường, khiến em bé bị dị tật bẩm sinh. NGS có thể phát hiện các bất thường nhiễm sắc thể, bao gồm tất cả 23 cặp nhiễm sắc thể cùng một lúc với độ chính xác cao và có tỷ lệ dương tính giả (False positive rate) thấp nhất so với các kỹ thuật khác. Phương pháp này có thể biết kết quả trong vòng 7-10 ngày.


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line