โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

ปัจจัยความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว นอกจากความพร้อมของสุขภาพคู่สมรสแล้ว จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ

  • 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก ผู้มีความรอบรู้ด้านสูติศาสตร์เป็นอย่างดีและมากด้วยประสบการณ์
  • 2. ทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน
  • 3. ห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีการเลี้ยงตัวอ่อนที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล

สิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อให้คู่สมรสมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยปราศจากผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนตลอดกระบวนการรักษา ได้แก่ อายุของฝ่ายหญิง คุณภาพของฟองไข่ จำนวนฟองไข่ที่ได้จากการกระตุ้นในแต่ละรอบ น้ำเชื้อ ลักษณะของโพรงมดลูก และรอบการย้ายตัวอ่อนรอบสด (Fresh embryo transfer) หรือรอบแช่แข็ง (Frozen embryo transfer) Eggs retrieved ในกลุ่มคู่สมรสที่มีพยากรณ์โรคที่ดี จากการศึกษาสรุปได้ว่าการย้ายรอบสดหรือรอบแช่แข็งตัวอ่อนให้ผลการรักษาที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้อายุน้อย

BDMS Wellness Clinic คำนึงถึงความสำคัญต่อปัจจัยหลักการเตรียมความพร้อมสุขภาพคุณในการทำเด็กหลอดแก้ว เราจึงออกแบบโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ควบคุมทุกปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วให้ได้มากที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจสำหรับคุณ และพร้อมให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในสาขา และห้องปฏิบัติการที่ควบคุมสภาพแวดล้อมไว้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยความสำเร็จ

1.อายุ

อายุของฝ่ายหญิงถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ เพราะเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นจะมีไข่น้อยลงและคุณภาพต่ำลง เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า ถึงแม้ว่าอายุจะเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าอายุมากแล้วจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ ดังนั้นคู่สมรสสามารถไปพบแพทย์ที่ไว้วางใจเพื่อขอรับการปรึกษาก่อนได้

2.การตั้งครรภ์ครั้งก่อน

ประวัติการตั้งครรภ์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ดังนั้นหากเคยตั้งครรภ์มาก่อนโดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะแท้งซ้ำ การทำเด็กหลอดแก้วก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

3.ปัญหาภาวะเจริญพันธุ์

สาเหตุของภาวะมีบุตรยากอาจเกิดจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เช่น ความผิดปกติของมดลูก การได้รับ DES หรือเนื้องอก fibroid ในผู้หญิง รวมถึงสาเหตุอื่นๆ จากฝ่ายชาย ซึ่งล้วนส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ : ปัจจัยความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วขึ้นอยู่กับการตกไข่ ความผิดปกติของรังไข่ เช่น ระดับ FSH สูง ซึ่งบ่งบอกถึงการสงวนรังไข่ต่ำ และอาจลดโอกาสความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว รวมถึงการจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นจำนวนมาก

4.ลักษณะการดำเนินชีวิต

4.1 การสูบบุหรี่

  • หากต้องการเพิ่มโอกาสในการมีบุตร ควรเลิกสูบบุหรี่ ตามหลักแล้วฝ่ายหญิงจำเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่จะเริ่มการทำเด็กหลอดแก้ว
  • ผู้ที่สูบบุหรี่จะต้องใช้ยาที่มีความเข้มข้นมากกว่าปกติในการกระตุ้นรังไข่ รวมถึงมีอัตราการฝังตัวที่ต่ำกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

4.2 น้ำหนักตัว

ความอ้วน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำเด็กหลอดแก้ว ผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานมีความเสี่ยงของภาวะการมีบุตรยาก และการแท้งบุตรเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งผลให้ความสำเร็จในการผสมเทียมต่ำกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

5.คุณภาพของคลินิก

การเลือกศูนย์ที่จะทำการรักษาเด็กหลอดแก้วก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน

  • การฝึกอบรมและประสบการณ์ของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่
  • ห้องปฏิบัติการที่คลินิกใช้