โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุมาจากฝ่ายชาย

สาเหตุการมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายที่ส่งผลให้ฝ่ายชายไม่สามารถทำให้คู่ครองตั้งครรภ์ได้ ได้แก่

 • จำนวนเชื้ออสุจิน้อย โดยปกติในน้ำอสุจิจะมีตัวอสุจิอยู่อย่างน้อย 15 ล้านตัวต่อ มล. ถ้ามีการสร้างตัวอสุจิ น้อยกว่านี้ก็จะเป็นสาเหตุให้มีบุตรยากได้
 • ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ไม่ดี ถ้าตัวอสุจิวิ่งไปข้างหน้าได้ไม่ดีก็จะไม่สามารถว่ายผ่านปากมดลูกของฝ่ายหญิงเข้าไปพบกับไข่ในท่อนำไข่ได้
 • รูปร่างของตัวอสุจิไม่ปกติ ตัวอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติจะไม่สามารถเกิดการปฏิสนธิกับไข่ได้
 • ในอัณฑะไม่มีการสร้างตัวอสุจิเลย
 • การอุดตันในท่อนำอสุจิ แม้ว่าในอัณฑะมีการสร้างอสุจิ แต่หากท่อนำอสุจิอุดตันก็ทำให้ตัวอสุจิไม่สามารถเดินทางออกมากับน้ำอสุจิได้
 • มีปัญหาในการหลั่งเชื้ออสุจิ ซึ่งอาจเกิดจากขบวนการหลั่งเชื้ออสุจิล้มเหลว หรืออวัยวะเพศไม่แข็งตัว
 • ความผิดปกติที่ลูกอัณฑะ เช่น การอักเสบติดเชื้อ หลอดเลือดดำในถุงอัณฑะโป่งพอง
 • ความผิดปกติของสมองส่วนไฮโปธาลามัสและต่อมใต้สมอง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศชาย รวมถึงอัณฑะด้วย
 • ความผิดปกติที่หาสาเหตุไม่ได้

การตรวจหาสาเหตุ

การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุในฝ่ายชายทำได้โดย

 • การซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • การตรวจเลือดเพื่อดูความผิดปกติของฮอร์โมนและโรคอื่นๆ การตรวจดูระดับฮอร์โมนเพศชาย เช่น FSH, LH, Testosterone, Prolactin และบางรายที่ไม่พบตัวอสุจิเลยอาจจะได้รับการตัดชิ้นเนื้อบริเวณลูกอัณฑะไปตรวจด้วยกล้อง จุลทรรศน์ (Testicular Biopsy)
 • การเก็บตัวอย่างอสุจิเพื่อนำมาตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ รูปร่าง และความสามารถในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
 • • การตรวจอื่นๆ เช่น การอัลตราซาวนด์เพื่อตรวจสอบอัณฑะ หลอดนำอสุจิ และหลอดเลือดในถุงอัณฑะ

แนวทางการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์

ปัจจุบันมีการรักษาภาวะมีบุตรยากหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็เหมาะกับแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาเกี่ยวกับอสุจิ เช่น มีจำนวนอสุจิน้อย ไม่มีน้ำเชื้อ อสุจิมีรูปร่างผิดปกติ และมีความสามารถในการเคลื่อนที่ต่ำ สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อช่วยเรื่องการมีบุตรได้ โดยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่นำมาใช้ ได้แก่

 • การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (IVF)

  IVF หรือ เด็กหลอดแก้ว วิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่หลายๆ คนคงคุ้นเคยที่สุด สำหรับเด็กหลอดแก้ว หรือ In Vitro Fertilization นั้นเป็นการคัดไข่ที่สมบูรณ์ของฝ่ายหญิง และอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชาย เพื่อนำมาปฏิสนธิกันภายในห้องปฏิบัติการก่อนจะใส่กลับเข้าไปในมดลูก เพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามปกติต่อไปในโพรงมดลูก

  การทำ IVF เหมาะสำหรับฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ หรือฝ่ายชายที่มีปัญหาอสุจิน้อย หรือผู้ที่ทำ IUI แล้วแต่ไม่สำเร็จ

 • การฉีดตัวหรือเซลล์อสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ หรือการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

  การทำอิ๊กซี่ (ICSI: Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นการรักษาขั้นตอนหนึ่งของการทำ IVF โดยการฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง เมื่อไข่มีการปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อน แพทย์จะทำการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกเช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว วิธีนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ฝ่ายชายมีอสุจิจำนวนน้อย และ/หรือเคลื่อนที่ผิดปกติ

 • การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI)

  IUI (Intrauterine Insemination) เป็นการฉีดน้ำเชื้ออสุจิของฝ่ายชายเข้าไปสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้ตัวอสุจิสามารถว่ายไปที่ท่อนำไข่และทำการปฏิสนธิตามธรรมชาติได้ง่ายขึ้น โดยทำการคัดกรองนำเฉพาะน้ำเชื้ออสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชายเพื่อนำไปฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก ในกรณีที่ทางฝ่ายหญิงมีไข่ตกไม่สม่ำเสมอจะมีการกระตุ้นรังไข่ของฝ่ายหญิงด้วย

  การทำ IUI เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยากแต่หาสาเหตุไม่พบ หรือฝ่ายชายมีน้ำเชื้อไม่ค่อยแข็งแรง หรือฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกและการตกไข่ผิดปกติ

  วิธีการผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง หรือการฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI: intrauterine insemination) เป็นวิธีที่แพทย์จะเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดและฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกในขณะที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ เพื่อให้เชื้ออสุจิอยู่ใกล้กับไข่มากที่สุด

 • การนำเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะ (PESA, TESE, MESA)

  ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมัน คือ ไม่มีตัวอสุจิออกมาในน้ำเชื้อที่หลั่งออกมาเลย การทำพีซ่า (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration: PESA) การทำเทเซ่ (Testicular Sperm Extraction: TESE) และการทำมีซ่า (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration: MESA) เป็นการนำตัวอสุจิออกจากอัณฑะหรือท่อนำอสุจิ จากนั้นนำตัวอสุจิที่ได้มาทำวิธีอิ๊กซี่ (ICSI)