โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายหญิง

สาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะมีบุตรยากในผู้หญิง ได้แก่

 1. ภาวะไข่ไม่ตก ภาวะไม่มีการตกไข่ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่รังไข่ทำงานไม่สมบูรณ์จากสาเหตุใดก็ตาม หรือมีความผิดปกติของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง หรือฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่ออื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการตกไข่
 2. มีความผิดปกติของท่อนำไข่ เช่น อาจมีการอุดตันของท่อนำไข่ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) หรือเคยได้รับการผ่าตัดที่ท่อนำไข่มาก่อน รวมทั้งการที่มีพังผืดบริเวณท่อนำไข่และปีกมดลูก
 3. ความผิดปกติของตัวมดลูก เช่น มดลูกผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรือมีก้อนเนื้องอกของมดลูก (Myoma uteri) ในตำแหน่งที่มีผลต่อการตั้งครรภ์
 4. ปัญหาของปากมดลูก เช่น มูกที่ปากมดลูกไม่เหมาะสมที่จะให้ตัวอสุจิผ่านเข้าไปได้ หรือเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณปากมดลูกมาก่อน ทำให้อสุจิไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้
 5. ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งจะมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์โดยตรง
 6. ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ และต่อมหมวกไต
 7. ภาวะหมดประจำเดือนก่อนวัย
 8. สุขภาพกาย ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง มีผลทำให้การมีเพศสัมพันธ์ลดลง อัตราการตั้งครรภ์จึงลดลง
 9. สุขภาพจิต ความเครียด ความวิตกกังวล โรคจิต โรคประสาท มีผลทำให้การทำงานของรังไข่ผิดปกติ ทำให้มีการตกไข่นานๆ ครั้ง หรือไม่มีการตกไข่เลย

การตรวจหาสาเหตุ

 • การตรวจระดับฮอร์โมนเพศ เพื่อดูการทำงานของรังไข่
 • การอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่
 • การส่องกล้องตรวจช่องท้อง (Laparoscopy) ซึ่งจะช่วยให้เห็นพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกราน
 • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
 • การเอกซเรย์ฉีดสีท่อนำไข่และโพรงมดลูก เป็นการตรวจท่อนำไข่ว่าอุดตันหรือไม่ ด้วยวิธีการฉีดสารทึบแสงเข้าโพรงมดลูก และถ่ายภาพเอกซเรย์ (Hysterosalpingogram)

แนวทางการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายหญิง ได้แก่

 • การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (IVF)

  IVF หรือ เด็กหลอดแก้ว วิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่หลายๆ คนคงคุ้นเคยที่สุด สำหรับเด็กหลอดแก้ว หรือ In Vitro Fertilization นั้นเป็นการคัดไข่ที่สมบูรณ์ของฝ่ายหญิง และอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชาย เพื่อนำมาปฏิสนธิกันภายในห้องปฏิบัติการก่อนจะใส่กลับเข้าไปในมดลูก เพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามปกติต่อไปในโพรงมดลูก

  การทำ IVF เหมาะสำหรับฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ หรือฝ่ายชายที่มีปัญหาอสุจิน้อย หรือผู้ที่ทำ IUI แล้วแต่ไม่สำเร็จ

 • การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI)

  IUI (Intrauterine Insemination) เป็นการฉีดน้ำเชื้ออสุจิของฝ่ายชายเข้าไปสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้ตัวอสุจิสามารถว่ายไปที่ท่อนำไข่และทำการปฏิสนธิตามธรรมชาติได้ง่ายขึ้น โดยทำการคัดกรองนำเฉพาะน้ำเชื้ออสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชาย เพื่อนำไปฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก ในกรณีที่ทางฝ่ายหญิงมีไข่ตกไม่สม่ำเสมอจะมีการกระตุ้นรังไข่ของฝ่ายหญิงด้วย

  การทำ IUI เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยากแต่หาสาเหตุไม่พบ หรือฝ่ายชายมีน้ำเชื้อไม่ค่อยแข็งแรง หรือฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกและการตกไข่ผิดปกติ

 • การใช้ยาเพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่ (ovarian stimulation)

  การใช้ฮอร์โมนและยาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของไข่ในรังไข่ ซึ่งการตอบสนองของรังไข่ต่อฮอร์โมนสามารถประเมินโดยการวัดระดับของฮอร์โมนในเลือด รวมทั้งการตรวจนับจำนวนและขนาดของถุงน้ำในรังไข่และวัดความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก