โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

บลาสโตซิสท์คัลเจอร์

เป็นวิทยาการที่สามารถช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก Blastocyst culture คือกระบวนการเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย โดยเลี้ยงภายในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม สภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวอ่อนแต่ละระยะ จนกระทั่งตัวอ่อนเจริญเติบโตจนถึงระยะพร้อมจะฝังตัว ที่เรียกว่า Blastocyst ระยะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากเลี้ยงตัวอ่อนได้ 5 - 6 วัน ก่อนจะใส่คืนเข้าไปในโพรงมดลูก ซึ่งตัวอ่อนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตมาถึงระยะ Blastocyst ได้ ทำให้การคัดเลือกตัวอ่อนดีขึ้นและสามารถเพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนให้ดีขึ้น เพื่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ต่อไป

ข้อดีในการทำ Blastocyst Culture

  • เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น เพราะสามารถเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดี ก่อนใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูก Blastocyst เป็นวิธีการที่ตรงกับ กระบวนการในธรรมชาติมากที่สุด เพราะเป็นระยะที่ตัวอ่อนพร้อมจะฝังตัวแล้ว เมื่อใส่เข้าไปในโพรงมดลูกจึงสามารถฝังตัวได้เลย
  • ลดความเสี่ยงในการเกิดแฝดที่มีจำนวนทารกมากกว่า 2 คน เนื่องจากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเลือกมาถึงระยะ Blastocyst จะมีอัตราการตั้งครรภ์ต่อหนึ่งตัวอ่อนสูงกว่าตัวอ่อนระยะ 3 วันทำให้สามารถลดจำนวนตัวอ่อนที่ใส่กลับต่อครั้งเหลือเพียง 1-2 ตัวเท่านั้น

เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line