โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การทำพีซ่าและการทำเทเซ่ (PESA & TESE)

การทำพีซ่า และการทำเทเซ่ (PESA & TESE) ในคู่สมรสฝ่ายชายที่ไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย ปัจจุบันสามารถตรวจหาตัวอสุจิในท่อพักน้ำอสุจิหรือจากลูกอัณฑะในบางราย และสามารถนำตัวอสุจิที่ได้นั้น มาผสมกับไข่ที่ได้จากการกระตุ้นไข่ในการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อให้ได้ตัวอ่อน สำหรับย้ายเข้าโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ได้ต่อไป โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา เมื่อพบตัวอสุจิแล้วก็จะนำเอาทำ ICSI

TESA (Testicular Sperm Aspiration) คือ คือการผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis โดยใช้กล้องขยายแล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไป และดูดตัวอสุจิออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป