โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การทำพีซ่าและการทำเทเซ่ (PESA & TESE)

การทำพีซ่า และการทำเทเซ่ (PESA & TESE) ในคู่สมรสฝ่ายชายที่ไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย ปัจจุบันสามารถตรวจหาตัวอสุจิในท่อพักน้ำอสุจิหรือจากลูกอัณฑะในบางราย และสามารถนำตัวอสุจิที่ได้นั้น มาผสมกับไข่ที่ได้จากการกระตุ้นไข่ในการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อให้ได้ตัวอ่อน สำหรับย้ายเข้าโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ได้ต่อไป โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา เมื่อพบตัวอสุจิแล้วก็จะนำเอาทำ ICSI

TESA (Testicular Sperm Aspiration) คือ คือการผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis โดยใช้กล้องขยายแล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไป และดูดตัวอสุจิออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line