โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การทำอิ๊กซี่ (ICSI)

การทำอิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีน้ำเชื้ออสุจิน้อยมาก ,อสุจิไม่แข็งแรงและ/หรือมีรูปร่างไม่สมบูรณ์สำหรับการฉีดเชื้อผสมเทียม หรือการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่ง ICSI คือการนำเอา ตัวอสุจิ ที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมต่อไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยการใส่ อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง วิธีการนี้ให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากไข่และ อสุจิ เช่นเกิดการผสมด้วย อสุจิ หลายตัว, อสุจิ ไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น

ขั้นตอนในการทำอิ๊กซี่

  1. ทำการกระตุ้นไข่ในฝ่ายหญิง โดยเริ่มฉีดยาตั้งแต่วันที่ 2 ของรอบเดือน ฉีดประมาณ10 วัน เพื่อกระตุ้นให้ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ
  2. ติดตามตรวจอัลตร้าซาวด์และเจาะเลือดเพื่อดูขนาดถุงไข่ เมื่อถุงไข่โตได้ขนาดที่เหมาะสม จะทำการดูดไข่ออกมาโดยแพทย์ผ่านทางช่องคลอด และเก็บน้ำเชื้อฝ่ายชายในวันเดียวกัน
  3. ใช้เทคนิคในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน โดยใช้เข็มแก้วขนาดเล็กดูดเลือกตัวสเปิร์มที่แข็งแรง แล้วใช้เข็มนั้นเจาะและฉีดตัวสเปิร์มเข้าไปในไข่โดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ
  4. นำไข่ที่ผสมแล้วไปเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการประมาณ 3-5 วัน หลังจากนั้นจะนำตัวอ่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการฝังตัวและเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป

เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line