โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การแช่แข็งตัวอ่อน

เทคนิคในการเก็บรักษาอสุจิและตัวอ่อนที่ดี ควรจะเก็บและแช่แข็งภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เย็นจัดทันที เพื่อให้สามารถเก็บรักษาอสุจิและตัวอ่อนได้เป็นระยะเวลานาน การแช่แข็งตัวอ่อนและไข่นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเกิดทารกแฝด,ลดปริมาณตัวอ่อนที่ต้องถูกทำลายจากการทำเด็กหลอดแก้วในแต่ละรอบ และเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้เลือกใช้เทคโนโลยีแช่งแข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification method) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้อัตราการลดอุณหภูมิที่รวดเร็ว ทำให้ไข่หรือตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำยาแช่แข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งคล้ายแก้ว การลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนี้ทำให้สามารถหลีกเลี่ยง การเกิด Ice Crystal หรือผลึกน้ำแข็งที่อาจจะไปทิ่มแทงหรือเกิดอันตรายกับไข่หรือตัวอ่อนขณะแช่แข็งได้ เป็นผลให้อัตราการรอดของไข่และตัวอ่อนสูงขึ้นกว่าการใช้วิธีแช่แข็งแบบเดิม

 

ทำไมเราถึงต้องมีการแช่แข็งตัวอ่อน

การเก็บไข่และการปฏิสนธิจนได้ตัวอ่อน ถ้ามีตัวอ่อนจำนวนมากกว่า 3-4 ตัวซึ่งมากเกินปริมาณตัวอ่อนที่จะใส่กลับเข้าโพรงมดลูก หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถใส่ตัวอ่อนได้ในรอบที่กระตุ้นไข่ ก็จะทำการแช่แข็งตัวอ่อนเก็บไว้เพื่อการรักษาต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ หรือเพือมีบุตรคนต่อไป โดยไม่ต้องทำการกระตุ้นไข่ใหม่

สำหรับตัวอสุจิ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จะใช้การแช่แข็งโดยการลดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมในการลดระดับอุณหภูมิ ก่อนการนำไปเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลว โดยจะสามารถคงรูปร่างของตัวอสุจิและมีอัตราการอยู่รอดที่สูงและสามารถนำมาอุ่นใช้เพื่อผสมกับไข่ภายหลังได้ นอกจากนั้นฝ่ายชายที่มีปัญหาในการเก็บอสุจิ หรือฝ่ายชายไม่สามารถมาในวันที่ทำการเก็บไข่หรือฉีดเชื้อผสมเทียม ก็สามารถนำอสุจิที่แช่แข็งไว้มาใช้ได้เช่นกัน


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line