โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ

สาเหตุของภาวะการมีบุตรยากประมาณ 30 – 40% เกิดจากความผิดปกติของน้ำเชื้อ ได้แก่ ตัวอสุจิมีจำนวนผิดปกติ หรือมีการเคลื่อนไหวหรือมีรูปร่างผิดปกติ การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ ทำให้ทราบถึงสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และสามารถให้การดูแลรักษาได้ต่อไป

การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการตรวจหลายชนิดสำหรับภาวะมีบุตรยากฝ่ายชาย โดยทางแพทย์เฉพาะทางจะให้คำแนะนำและเลือกการตรวจที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคล


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line