โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

แช่แข็งเซลล์ไข่

แช่แข็งเซลล์ไข่หรือฝากไข่ ทางเลือกวางแผนมีบุตรในอนาคต

การแช่แข็งเซลล์ไข่หรือฝากไข่ เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่เป็นการรักษาเซลล์ไข่ โดยการนำเซลล์ไข่จากรังไข่ (Ovaries) มาทำการแช่แข็งและจัดเก็บรักษาเซลล์ไข่ไว้ และนำมาใช้ในการตั้งครรภ์เมื่อต้องการ เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมในการมีบุตรให้กับคุณผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรในอนาคต 

 

 

อายุและภาวะเจริญพันธุ์

อัตราการมีบุตรของผู้หญิงมีแนวโน้มลดลง ในแต่ละช่วงอายุ เช่น จากร้อยละ 85 ในช่วงอายุ 20 ปี, ร้อยละ 50 ในช่วงอายุ 35 ปี, ร้อยละ 35 ในช่วงอายุ 40 ปี และเพียงร้อยละ 5 ในช่วงอายุ 45 ปี

อายุยังคงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของไข่ ซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์ และอาจนำไปสู่ภาวะแท้ง หรือเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือแม้แต่ความเสี่ยงที่มีผลทำให้ความสามารถในการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น ด้วยปัจจัยเรื่องอาชีพทางการงาน ความมั่นคงทางการเงิน หรือการหาคู่ ก็ทำให้ผู้หญิงหลายท่านเลือกที่จะวางแผนอนาคต โดยการแช่แข็งเซลล์ไข่ และยังเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่จำเป็นต้องผ่าตัดรังไข่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะจากการมีเนื้องอกหรือถุงน้ำ การทำเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี หรือโครโมโซมมีความผิดปกติ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ

 

เมื่อไหร่เราควรเริ่มแช่แข็งเซลล์ไข่

เซลล์ไข่ มีโอกาสที่จะเสี่อมสภาพตามอายุของแต่ละบุคคล และยังไม่มีวิธีใดที่จะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ไข่ได้

แพทย์ผู้ชำนาญการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก จึงแนะนำอยากให้เริ่มทำการแช่แข็งเซลล์ไข่สำหรับคุณผู้หญิงก่อนอายุ 35 ปี โดยขั้นตอนการแช่แข็งเซลล์ไข่นั้นสามารถทำได้อย่างสะดวก ง่าย มีความเสี่ยงต่ำ ทั้งยังมีการตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง รวมถึงการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่เพื่อให้เกิดไข่ที่มีคุณภาพสมบูรณ์ พร้อมกันนั้นยังมีการเก็บไข่แช่แข็งในห้องปฏิบัติการด้วยไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ -195 องศาเซลเซียส เพื่อทำให้เซลล์ทุกเซลล์หยุดการทำงานและคงประสิทธิภาพของเซลล์ไข่ไว้ในสภาพเดิม และสามารถนำมากลับใช้ได้ในอนาคต

 

ร่วมรับคำแนะนำและปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ เรื่องการแช่แข็งเซลล์ไข่ เพื่อวางแผนการมีบุตรในอนาคต

ได้ที่ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

 

 

 

วีดีโอแนะนำ

 

 


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line