โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน

Embryo Scope เป็นเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนซึ่งควบคุมสภาพแวดล้อม, อุณหภูมิความชื้น, pH และก๊าซ (เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและไนโตรเจน) ซึ่งจะมีกล้องจุลทรรศน์และระบบถ่ายภาพตัวอ่อนติดตั้งอยู่ เพื่อถ่ายต่อเนื่องแบบ time-lapse ทำให้ได้ภาพถ่ายจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องนำตัวอ่อนออกจากเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน ตลอดระยะ 5 วันหลังการปฎิสนธิทำให้

สภาพแวดล้อมที่ตัวอ่อนอยู่ถูกควบคุมให้มีค่าคงที่และเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวอ่อน นอกจากนั้นยังช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอ่อนได้อย่างต่อเนื่องและติดตามการเจริญเติบโตของเชลล์ตัวอ่อนได้อย่างแม่นยำ สามารถนำมาใช้ในการคัดเลือกตัวอ่อนเพื่อใส่กลับโพรงมดลูกให้ได้อัตนาการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น

ประโยชน์ของ Embryo Scope

  • ทำให้การเลี้ยงตัวอ่อนมีประสิทธภาพมากขึ้น เพราะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการรบกวนจากภายนอก
  • ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว โดยการเลือกตัวอ่อนที่มีพัฒนาการที่ดีและมีแนวโน้มที่ดี

เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line