โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Screening: PGS)
PGS เป็นเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมเพื่อดูความสมบูรณ์และคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนใส่กลับสู่โพรงมดลูก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จของการตั้งครรภ์และลดโอกาสในการเป็นโรคทางพันธุกรรมให้กับทารกที่จะเกิดมาด้วย

Next-generation sequencing (NGS) คือ เทคโนโลยีการตรวจการเกินมาหรือขาดหายไปของจำนวนโครโมโซม ซึ่งเป็นการลดปัญหาที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัว การแท้งในช่วงสามเดือนแรก หรือการตั้งครรภ์ต่อด้วยโครโมโซมที่ผิดปกติทำให้ทารกมีความผิดปกติแต่กำเนิด NGS สามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโชมได้ครอบคลุมทั้ง 24 โครโมโซมได้ในครั้งเดียว ด้วยความแม่นยำสูง และมีอัตราการเกิดการผิดพลาด (False positive rate) ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ และสามารถทราบผลตรวจได้ภายใน 3-5 วัน