โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การเจาะเปลือกตัวอ่อน

การเจาะเปลือกตัวอ่อน หรือ Assisted Hatching (AH) พบว่าบางครั้งเปลือกของไข่มีความหนามากกว่า 15 ไมโครเมตร (เป็นหน่วยวัดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับวัตถุขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า) จะทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถที่จะฟัก หรือออกมาจากเปลือกไข่ได้ทำให้ตัวอ่อนเหล่านั้นไม่สามารถออกมาฝังตัวในโพรงมดลูกได้ ทำให้อัตราการตั้งครรภ์น้อยลง วิธีการช่วยเหลือตัวอ่อนให้ออกจากเปลือกได้ง่าย คือทำให้เปลือกไข่บางลง หรือทำให้เกิดรู เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวอ่อนสามารถออกจากเปลือกและเกิดการฝังตัวในโพรงมดลูกมากขึ้น การใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในการเจาะเปลือกไข่ นี้เรียกว่า LAH ย่อมาจาก Laser Assisted Hatching การใช้เลเซอร์นั้นมีความแม่นยำสูง ไม่เกิดอันตรายต่อตัวอ่อน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line