โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

การตรวจภายในและอัลตราซาวด์

เนื่องจากภาวะมีบุตรยาก อาจมีสาเหตุจากการความผิดปกติทางโครงสร้างของมดลูก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจภายในและการตรวจอัลตราซาวด์ ความผิดปกติในโพรงมดลูกเกิดได้หลายสาเหตุเช่น ติ่งเนื้อ พังผืด เนื้องอก เป็นต้น โดยเราสามารถวินิจฉัยได้โดยการอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด การฉีดสี (HSG) หรือ การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด (Hysteroscopy)

 

 

 

 


เตรียมความพร้อมการมีบุตร ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ ผ่านทาง Line