โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

บริการของเรา

BDMS Wellness Clinic พร้อมให้คำปรึกษา และดูแลผู้รับบริการแต่ละท่านแบบองค์รวม เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการมีบุตรยาก เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และการแก้ไขปัญหาทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก จนกระทั่งคนไข้มีความพร้อมที่จะมีบุตร เพื่อเสาะหาแนวทางให้คู่สมรสที่เข้ามาปรึกษาปัญหานั้นมีบุตรที่สมบูรณ์และแข็งแรง

การตรวจภายในและอัลตราซาวด์
การตรวจฮอร์โมน
แช่แข็งเซลล์ไข่
การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ
การแช่แข็งตัวอ่อน
การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI)
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
การทำอิ๊กซี่ (ICSI)
การทำพีซ่าและการทำเทเซ่ (PESA & TESE)
บลาสโตซิสท์คัลเจอร์
การเจาะเปลือกตัวอ่อน
การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน
การตรวจคัดกรองมะเร็ง