โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

ทีมแพทย์

ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเท ทีมแพทย์เฉพาะทางของ BDMS Wellness Clinic พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม ด้วยการค้นหาสาเหตุตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะมีบุตรอย่างเต็มที่ตามพันธกิจของเรา

นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

“ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์”


นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝึกอบรมต่อยอดเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากนั้นได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมด้านวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์ที่ประเทศอังกฤษ และผ่านการฝึกงานผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชที่ประเทศเยอรมันนี

นายแพทย์พูลศักดิ์ มีความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะการทำเด็กหลอดแก้ว และการคัดกรองโรคพันธุกรรมของตัวอ่อน โดยสั่งสมประสบการณ์ในการดูแลรักษามานานกว่า 30 ปี และได้ช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยากได้มีบุตรแล้วหลายพันคู่

การศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assisted Human Reproduction, UK
 • Diploma in Surgical Pelviscopy, Kiel, Germany

วุฒิบัตร:

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ :

OB/GYN (Women), Reproductive Medicine and Endocrinology

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

 • Assisted reproduction (IUI,IVF,ICSI, GIFT, ZIFT,PESA,TESE)
 • Micromanipulation and Preimplantation Genetic Diagnosis(PGD)
 • Recurrent pregnancy loss and High risk pregnancy
 • Laparoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
 • Hysteroscopic surgery
 • Hormone replacement therapy
 • Endoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
 • Reproductive Endocrinology

นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร

นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายแพทย์ ดร.สรภพ มีความชำนาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความชำนาญเป็นพิเศษเรื่องการดูแลภาวะผู้มีบุตรยาก และการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

การศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Reproductive Biology, Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Harvard Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Reproductive Endocrinology and Infertility, Harvard Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร:

 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

 • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

“ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์”

นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝึกอบรมต่อยอดเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากนั้นได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมด้านวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์ที่ประเทศอังกฤษ และผ่านการฝึกงานผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชที่ประเทศเยอรมันนี

นายแพทย์พูลศักดิ์ มีความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะการทำเด็กหลอดแก้ว และการคัดกรองโรคพันธุกรรมของตัวอ่อน โดยสั่งสมประสบการณ์ในการดูแลรักษามานานกว่า 30 ปี และได้ช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยากได้มีบุตรแล้วหลายพันคู่

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assisted Human Reproduction, UK
 • Diploma in Surgical Pelviscopy, Kiel, Germany

วุฒิบัตร

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

OB/GYN (Women), Reproductive Medicine and Endocrinology

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Assisted reproduction (IUI,IVF,ICSI, GIFT, ZIFT,PESA,TESE)
 • Micromanipulation and Preimplantation Genetic Diagnosis(PGD)
 • Recurrent pregnancy loss and High risk pregnancy
 • Laparoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
 • Hysteroscopic surgery
 • Hormone replacement therapy
 • Endoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
 • Reproductive Endocrinology

แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

พญ.สร้อยเพชร แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ประจำคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ Royal Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ดูแลคนไข้ในกลุ่มที่มีปัญหาด้านฮอร์โมน ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน รวมถึงการดูแลภาวะโภชนาการของคนไข้อีกด้วย

การศึกษา (Education)

 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Diploma of the Board of Obstetrics and Gynecology,The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists
 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • Certificate of Attendance in Chelation Therapy, Chelation Medicine Association, Thailand
 • Certificate in Bio-Identical Hormone Replacement Therapy, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Certificate in Injectable Nutrients, Australian College of Nutritional and Environmental Medicine, Australia
 • Certificate of Attendance in Stem Cell Research, Osaka University, Japan

แพทย์หญิงรุ่งทิวา กมลเดชเดชา

Fertility and Women Wellness Clinic

Obstetrician and Gynecologist (สูตินรีแพทย์) | Fertility and Women Wellness Clinic

การศึกษา (Education)

 • Medical student of Chulalongkorn University Hospital, Bangkok, Thailand

 • Resident of Obstetrics and Gynecology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand

 • Clinical Fellow of Reproductive Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • M.D., Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 • Board of Obstetrics and Gynecology, Thailand

 • Board of Reproductive Medicine, Thailand

 • Diploma in Laparoscopic Gynecologic Surgery, Kurashiki Medical Center, Japan

 • The ESHRE campus Symposium “Endoscopy in Reproductive Medicine”, Belgium

 • Diploma in Laparoscopic Gynecologic Surgery, The Royal Thai College of the Obstetricians and Gynecologists, Thailand

แพทย์หญิง อาทิสา วศินารมณ์

สูตินรีแพทย์และผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ | Fertility and Women Wellness Clinic

การศึกษา (Education)

 • Sub board Reproductive Medicine of Chulalongkorn University
 • Board Obstetrics and Gynaecology Chulalongkorn University
 • Doctor of Medicine of Chulalongkorn University

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • Clinical observer Montreal Reproductive Centre, Canada
 • Training program for Assisted Reproductive Technology, CHA Fertility Center, South Korea


แพทย์หญิงวราธิป โอทกานนท์

Fertility and Women Wellness Clinic

Obstetrician and Gynecologist (สูตินรีแพทย์) | คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี

การศึกษา (Education)

 • Doctor of Medicine and Board in Obstetrics and Gynecology , Chiang Mai University, Thailand

 • Fellowship in Minimally Invasive Surgery, Laparoscopic and Hysteroscopic surgery, KK Women’s and Children’s Hospital , Singapore

 • Candidate Diploma of Anti-aging, DPU ,Thailand

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • Certificate of Exercise and Sport Science
 • Certificate of Robotic Surgery Training, Singapore General Hospital
 • Certificate of training and attendant in many Laparoscopic and Hysterosopic surgery conference in Thailand and abroad.
 • Certificate of attending vaginal laser
 • Certificate of attending American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) Symposium
 • Certified Training of Absolute Fit 60 for Metabolic Health Transformation

นายแพทย์ ธนิก โชคจิรวัฒน์

Fertility and Women Wellness Clinic

Specialty:  Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology and Infertility Medicine

Spoken Language: Thai/English

Qualification:

 • Doctor of Medicine, Thammasat University (First Class Honors)
 • Board of Obstetrics & Gynecology , Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok , Thailand
 • Sub-Board of Reproductive Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
 • Certificate in first APAC GYN summit, “ ART of Hysteroscopy”, Osong, Korea
 • Certificate “KARL STORZ 1st Regional Hysteroscopy Master Class, Singapore
 • Diploma in Advanced Genealogical Minimal Invasive Surgery, Pius-Hospital Oldenburg, Germany
 • First prize (Winner) Oral Presentations and Research at 28th Conference of Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists, Bangkok, Thailand

Special Interested Field:

 • Advanced age infertile couple: low ovarian reserve, oligozoospermia Poor responder IVF patient / IVF failure
 • Hormonal disturbance in young infertile women: PCOS, autoimmune and other reproductive endocrine disorder
 • Dating, Ovulation induction (IUI)
 • IVF/ICSI, PGT-M, PGT-A
 • Hysteroscopy