Call+66 2 826 9971

2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

08:00-17:00 MON - FRI, 08:00-12:00 SAT

วางแผนแช่แข็งไข่ ไม่ได้ใช้ไม่เสียหาย

เทคโนโลยีสำหรับคนอยากมีลูกในอนาคต

โปรแกรมตรวจหาสาเหตุของภาวะผู้มีบุตรยาก

อย่าปล่อยให้ครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นแค่ความฝัน

ครอบครัวเริ่มต้นด้วยการให้กำเนิด

เพราะครอบครัวคือพื้นฐานที่สำคัญ ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เราให้ความสำคัญกับคุณค่าของความสุขในชีวิตที่ทุกคนปราถนา เพราะเราเชื่อว่าพื้นฐานที่สำคัญนั้นคือ ครอบครัว เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาและหาวิธีป้องกันพฤติกรรมที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการมีบุตรของท่าน

หัวใจหลัก 3 ประการของความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากที่มากด้วยประสบการณ์
- ทีมนักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน
- ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีในการเลี้ยงตัวอ่อนที่ทันสมัย

นพ.พูลศักดิ์ ไวความดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก และการรักษาด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

关于我们

生育诊所

我们相信,“完整的家庭”是您与您的人生伴侣的愿望。完善夫妻生活的事物,除了爱情、信任和互相理解外,还有一样重要且拥有意义的是孩子。您的孩子,将是一位改变婚后生活并使之更有意义的重要人物。

从一位称呼为丈夫的男人,成为一位“父亲”;从一位称呼为妻子的女人,成为一位“母亲”。

若您正在面对以下问题

  • 结婚多年,尚未有子
  • 尝试过自然怀孕,但未成功
  • 曾在多地咨询过不孕不育问题,或接受过IUI(人工受精)治疗,但未成功
  • 年龄渐高,尚未有子
  • 女方输卵管堵塞或被破坏
  • 男方精子量少,精子活性弱或精子无力

不要让“完整的家庭”只是一个梦想

曼谷杜斯特医疗服务中心生育诊所,是曼谷杜斯特医疗服务中心旗下的一家专科诊所,专门为有不孕不育问题的夫妻成立,旨在帮助由于各类原因造成不孕不育的夫妻战胜各种障碍。

我们的生育诊所在治疗不孕不育方面有3项优点,如下:

  • 治疗不孕不育的专科医生经验丰富,并拥有妇科和产科方面的大量专业知识。
  • 实验室的专业科学人员队伍在胚胎培养方面经验丰富。
  • 培养胚胎的实验室符合标准,并采用现代化胚胎培养技术。

造成不孕不育的原因

problem base from female

排卵障碍或子宫异常,可能是造成不孕的原因之一,但也有许多其他因素造成女性不孕不育。

problem base from male

精子量少或精子质量差,并不是唯一造成不孕的原因。让我们一起来了解造成男性不育原因以及造成夫妻不孕不育的因素。

  • 推荐以下项目来开启一个完整的家庭